ถุงขยะดํา

บริษัท บี แอนด์ บี อินเตอร์แพ็ค จำกัด โรงงานผลิต/จำหน่ายถุงพลาสติก ถุงขยะ เนื้อถุงไม่กรอบ ก้นไม่รั่ว ขนาดผลิต 18-40 นิ้ว ราคาโรงงาน ผลิตจากเม็ดพลาสติก Hd+pe จึงมีความเหนียวไม่ขาดง่าย มีหลายขนาดให้เลือกใช้สำหรับใส่ขยะ เหมาะสำหรับใส่ขยะทั้งขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะทั่วไป   มีขนาด ได้แก่ 18" x 20" / 20" x 25" / 20" x 30" 22" x 26" / 22" x 30" / 24" x 28" 28" x 36" / 30" x 40" / 32" x 40" 36" x 45" / 40" x 52" / 40" x 60" / 45" x 60" ถุงขยะสีแดง  สีขาว  สีเขียว  สีเหลือง  สีชา  สีฟ้า  สีเทา โรงงานขายเอง คุณภาพดีราคาเป็นกันเอง

จำหน่ายถุงขยะคุณภาพดี เนื้อถุงพลาสติกเหนียวฉีกขาดยาก ก้นถุงซีลปิดถุงด้วยระบบความร้อน ทำให้ก้นถูงไม่ฉีกขาดง่ายสามารถรับน้ำหนักขยะได้มาก สามารถนำไปใช้ในโรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม สำนักงาน บ้านเรือน ตลอดจนสถานที่ต่างๆ มีให้เลือกกันหลายขนาด หลายสี ทำมาจากพลาสติกประเภท HDPE เพื่อช่วยให้มีความยืดหยุ่น และเหนียว เหมาะแก่การใช้งานมากขึ้น เราสามารถผลิตถุงขยะได้ทุกสี เช่น สีดำ สีแดง สีขาว สีเทา สีเขียว สีฟ้า ฯลฯ ผลิตโดยช่างผู้ชำนาญการผลิตเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

ถุงขยะ มีหลายสีและหลายขนาด ใช้ตามความเหมาะสมของงาน อาทิ

ถุงขยะดำ หรือ ถุงดำ ใช้สำหรับ ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะทั่วไป สามารถกำจัดทิ้งได้ ใช้ใส่ขยะทุกชนิด ขยะเปียก ขยะแห้งขยะทั่วไป เหมาะสำหรับใช้กับสถานที่ทั่วไป ทุกแห่ง

ถุงขยะสีเหลือง ใช้ใส่ขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะแยกทิ้งทั่วไป สามารถนำขยะนำกลับมาใช้ใหม่ได้ซ้ำอีกครั้ง เหมาะสำหรับ ใช้กับสถานที่ทั่วไป หรือ โรงพยาบาล โรงงานสารเคมี โรงงานทั่วไป

ถุงขยะสีขาว ใช้ใส่ขยะทุกชนิด ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะทั่วไป เหมาะสำหรับใช้กับ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถานที่ มีคนมาก เพราะสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

ถุงขยะสีชา ใช้ใส่ขยะทุกชนิด ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะทั่วไป ใช้กับทุกสถานที่ โดยเฉพาะ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล

ถุงขยะสีแดง ใช้ใส่ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย สารเคมีอันตราย ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย ไม่สามารถนำกลับมา ใช้ใหม่ได้ต้องทำลาย เหมาะสำหรับใช้กับโรงพยาบาล โรงงานสารเคมี โรงงาน

ถุงขยะสีเขียว ใช้ใส่ขยะทุกชนิด ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะทั่วไป เป็นขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ เหมาะสำหรับใช้กับสถานที่ทั่วไป โรงพยาบาล โรงงาน โรงแรม บริษัทฯ

ถุงขยะสีน้ำเงิน/สีฟ้า สำหรับใส่ขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ หรือย่อยสลายยาก เช่น ถุงพลาสติกหรือกล่องโฟมที่เปื้อนเศษอาหาร

ประเภทของขยะ
ขยะเปียก หมายถึง ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น เศษอาหาร พืชผัก เปลือกผลไม้ เป็นต้น
ขยะแห้ง หมายถึง ขยะที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ เศษผ้า ไม้ ยาง เป็นต้น
ขยะอันตราย ได้แก่ สารเคมี วัตถุมีพิษ ซากถ่านไฟฉาย หลอดไฟ และขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล


ถุงขยะดำหรือถุงขยะสีดำ ผลิตจากเม็ดพลาสติกHDPE ชนิดเหนียวพิเศษ ฉีกขาดได้ยาก ใช้สำหรับบรรจุขยะเปียก  ขยะแห้ง ใช้ใส่ขยะทั่วไป เพื่อความสะอาดถูกสุขลักษณะ เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า  คอนโดมิเนียม ครัวเรือน หน่วยงานราชการ เป็นต้น เราจึงผลิตถุงขยะขนาดต่างๆไว้เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในแต่ละที่

จำนวนถุงขยะต่อแพ็ค  :  บรรจุแพ็คละ 1 กิโลกรัม

ขนาดถุงมาตรฐาน

 18*20   นิ้ว

 20*25   นิ้ว

 20*30   นิ้ว

 22*26   นิ้ว

 22*30   นิ้ว

 24*28   นิ้ว

 28*36   นิ้ว

 30*40   นิ้ว

 32*40   นิ้ว

 36*45   นิ้ว

 40*52   นิ้ว

 40*60   นิ้ว

 45*60   นิ้ว

รับผลิตถุงขนาดตามความต้องการของลูกค้า

 


  • ถุงขยะดำหรือถุงขยะสีดำ ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE ชนิดเหนียวพิเศษ ฉีกขาดได้ยาก ใช้สำหรับบรรจุขยะเปียก ขยะแห้ง ใช้ใส่ขยะทั่วไป

  • ผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE ชนิดเหนียวพิเศษ ฉีกขาดได้ยาก ใช้สำหรับบรรจุขยะเปียก ขยะแห้ง ใช้ใส่ขยะทั่วไป

  • ใช้ใส่ขยะทุกชนิด ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะทั่วไป เหมาะสำหรับใช้กับ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถานที่ มีคนมาก เพราะสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

  • ถุงขยะสีชา ใช้ใส่ขยะทุกชนิด ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะทั่วไป ใช้กับทุกสถานที่ โดยเฉพาะ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล

  • ถุงขยะสีเหลือง ใช้บรรจุขยะที่แยกประเภท เป็นขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เหมาะสำหรับสถานที่ทั่วไป ใช้ใส่ขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะแยกทิ้งทั่วไป สามารถนำขยะนำกลับมาใช้ใหม่ได้ซ้ำอีกครั้ง

  • ถุงขยะสีเขียว ใช้บรรจุขยะที่ย่อยสลายไม่ได้หรือขยะที่ย่อยสลายยาก

  • ถุงขยะสีน้ำเงิน/สีฟ้า สำหรับใส่ขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ หรือย่อยสลายยาก เช่น ถุงพลาสติกหรือกล่องโฟมที่เปื้อนเศษอาหาร

  • ถุงขยะสีแดง ใช้ใส่ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย สารเคมีอันตราย ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ต้องทำลาย เหมาะสำหรับใช้กับโรงพยาบาล โรงงานสารเคมี โรงงาน

  • ถุงขยะพิมพ์ เหนียวทนทาน ฉีกขาดยาก รับน้ำหนักได้ สามารถสั่งพิมพ์ได้ทั้งถุงขยะดำและถุงขยะสี เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล

  • ถุงขยะดำย่อยสลาย สามารถย่อยได้ตามธรรมชาติ โดยการฝังกลบรวมกับขยะอินทรีย์และย่อยสลายเป็นปุ๋ย ไม่มีผลกระทบต่อทำธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
 
สอบถามรายเพิ่มเติมได้ที่
 
คุณ บริ้ง   064-589-9758
 
 

 

บริษัท บี แอนด์ บี อินเตอร์แพ็ค จำกัด

899/64 หมู่ 21 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  

Tel: 02-313-3759-60 กด 0

Fax: 02-3133781

Email: sale.bbinterpack@gmail.com 

https://www.ถุงขยะดํา.com/

 

 

Visitors: 2,047